Fallout: Suburbia

An Ode to a Ghoul Farm

Being visionary while others think about pointless wars

Gummy var godt og grundigt slået ihjel og havde tilsyneladende (fra maveindholdet) været den, der stod bag massakren i White Head campen. Dette pegede mod nødvendigheden i at forstå radioaktive levende væsner og påvirkningen af stråling. En ghoul farm ville hjælpe videnskaben godt på vej til dette.

Tog tilbage til Stillbourne, hvor tankerne faldt på Ditzy. Vi har planer om at skabe Ditzy en ny tunge, hvilket bedst opnås med en ghoul farm.

Nogle ting skete, men de var ikke lige så relevante som at skabe en ghoul farm.

En gun blev undersøgt. Den ville kunne bruges til at genne ghouls ind i en ghoul farm.

Dr. Bentham starter på at eksperimentere goop fra Mr. Mo… >ahem< en random ghoul, og lægger grund til forskning, der ville være bedre udført på en ghoul farm.

Pips jagtede et dyr, hvor han burde have været ude at indfange ghouls, hvis han forstod at have sine prioriteter i orden.

Mr. Jefferson talte med folkene i vaulten om at få folk ud i wasteland. Dette vil gøre en ghoul farm endnu mere relevant, da vi så kan lære mere langvarige effekter af radioaktivitet – desuden ville disse folk kunne hjælpe med at passe den ghoul farm.

Der blev gjort klar til at udvide produktionen til farming, dog ikke ghoul farming. Det sidste må være en fejl.

Dr. Bentham udviklede et middel, der nok kan regenerere kropsdele på ghouls, men havde brug for en ghoul farm for at forbedre og studere effekterne af midlet.

Planlægning af snigmord på Bernard, samt at bevæge os op for at undersøge Mandys område for at finde resterende stealth boys, samt Mr. Hunts medcyborgs. Desuden… burde vi planlægge en ghoul farm.

Pre-scouting af Mandys område – her er megen død og ødelæggelse siden sidst vi var her. Intet er repareret eller ryddet, men snarere efterladt overalt.

Comments

doorstepwaster

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.