Fallout: Suburbia

Lets all go to the hydroponics!

Mr. Anderson kravlede op på maskinerne for at dele dem ad.

Alle begyndte at høre at metallet gav sig.

Mr. Jefferson begyndte at se syner og høre stemmer. Han fik en unaturlig trang til at tage til hydroponics bay.

Her mødte de en person ved navn Herbert, som var tilknyttet planterne.

Han blev befriet og ført udenfor, hvor han begyndte at få sine krafter igen.

Anderson fik pillet nedkølingssystemmet ned og ført op til bilen.

Efter at havde dumpet lidt ting er vi nu på vej med gåtempo mod Mall of the Millennium

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.