Fallout: Suburbia

Mandy vs Waste. Molando vs spear

Kravlede op af krater Molando and Dr. Waste hørte hver sin lyd. Molando undersøgte lyden og fik spyd kastet på sig. Dr.Waste flygtede fra lyden han hørte men støtte så ind IAnt Queen Mandy som tydeligt kunne huske ham. Han blev angrebet menMandy mødte sit endeligt (As far as we know). Molando K.I.A

Comments

Winglessdragon21

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.