Fallout: Suburbia

Dr. Bentham Rises Again

På vej tilbage fra NWJ
Split up in Stillbourne.
Investering:
2. etage og scientific look (2400 caps)
Indkøb af nye store tanke (500 caps)
Indkøb af 4 science og repair uniformer (560 caps)
På vej til North Haverbrook Nuclear Power Station, følelse af at blive overvåget.
Ved ankomst mødtes Dr. Bentham, som blev modtaget med skepsis.
Reparation gik i gang, og værket blev ganske forbedret.

Mr. Hunt debriefede, og blev anerkendt.
Mødte Country, A-Brain-In-A-Tub.
Han var i virkeligheden: Enclave Jerry Strauss

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.