Fallout: Suburbia

Welcome to hell

Gruppen er ankommet til vault 104. Her har vi sikret de øverste 2 levels og det nederste (de 3 midterste er vi gået udenom). Undervejs har vi mødt små blege let muteret mennesker. Omkring et dusin er blevet dræbt, og en enkelt er taget til fange. Vi har fundet 2/3 af de genstande Mall of the Millennium havde efterspurgt, og samtidig havde vi fået et stort industrial køling anlæg, som kunne hjælpe med atomkraftværket.

Slutscenen: Et af væsenerne åbnede elevator døren ved siden af life support rummet og det virkede nærmest som om at det smilede og vinkede, men Mr. Jefferson havde booby trapped døren med en frag grenade.

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.