Fallout: Suburbia

Ambush at Matt's Crossing

The code book was used to get 4 collectors out of Matts Crossing. These were quickly finished.

The camp was also crushed, and 9 captives were released. These were, 5 children and 2 young adults of the Chosen tribe, as well as 2 pilgrims from Crossroads in the Union.

Ethan Hunt got trapped in the middle of the river crossing when he inadvertently activated some mines.

Waiste, Jefferson and Anderson went ahead to go talk with the Steel Hooves, to get them to secure Matts Crossing and take a larger part in the Collectors/Chosen dispute. Jefferson was wakened.

View
Timmy and the nuclear factory

Power plant fik installeret køling system. Lidt upgrades til AI gjorde at den kunne fokusere bare en lille smule mere på at holde sig selv i live.

Collectors havde presset fremad. The Chosen var næsten udryddet, og var nu begyndt at sprede sig ud og angrebe alle. The Consortium fik skaffet en kodebog fra en nedslagtet Collectors base.
En dreng, sad der tilbage og havde umiddelbart dræbt basens personale.

View
Loot and recognition

Vi gennemsøgte supermutanterne

Blev hyldet af 44’erne og vi fik lov til at bruge “The White Room”.

Ankom til North Haverbrook Power Plant.

View
Never fear the consortium is here!

Vi organiserede et forsvar mod super mutant angrebet. Super mutanterne trak sig tilbage og blev jaget ned af vores modangreb.

View
The bridge of ambush

Vi blev angrebet af raiders ved en bro.

Ankom til Mall of the millennium.

De var tilfredse og vi handlede med dem.
- Fik købt armor mod og silencer samt 5 slot food.

View
Lets all go to the hydroponics!

Mr. Anderson kravlede op på maskinerne for at dele dem ad.

Alle begyndte at høre at metallet gav sig.

Mr. Jefferson begyndte at se syner og høre stemmer. Han fik en unaturlig trang til at tage til hydroponics bay.

Her mødte de en person ved navn Herbert, som var tilknyttet planterne.

Han blev befriet og ført udenfor, hvor han begyndte at få sine krafter igen.

Anderson fik pillet nedkølingssystemmet ned og ført op til bilen.

Efter at havde dumpet lidt ting er vi nu på vej med gåtempo mod Mall of the Millennium

View
Welcome to hell

Gruppen er ankommet til vault 104. Her har vi sikret de øverste 2 levels og det nederste (de 3 midterste er vi gået udenom). Undervejs har vi mødt små blege let muteret mennesker. Omkring et dusin er blevet dræbt, og en enkelt er taget til fange. Vi har fundet 2/3 af de genstande Mall of the Millennium havde efterspurgt, og samtidig havde vi fået et stort industrial køling anlæg, som kunne hjælpe med atomkraftværket.

Slutscenen: Et af væsenerne åbnede elevator døren ved siden af life support rummet og det virkede nærmest som om at det smilede og vinkede, men Mr. Jefferson havde booby trapped døren med en frag grenade.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.