Fallout: Suburbia

The Dusts of Terlawk
Eller historien om hvordan Konsordiet mødte Gud

Gruppen beslutter at drage med Mr. Hunt til Boomtown for at finde ud af hvad hans origins er.

På vejen gennem Terlawk krydses Interstate 14. Terlawk er nærmest klinisk renset for liv, og det eneste, der er her er radioaktivt støv. Interstate 14 er spækket med biler, der står i en kø, som vi hverken kan se begyndelsen eller enden på.

Midt i køen var et fort af biler, hvor 2 ruller gaffatape lå stablet på en landmine. Af disse formåede Mr. Hunt at redde sig en enkelt. Imens blev en bil plyndret for ledninger, og der forsøgtes at få brændstof ud af den (til et plasma våben) også – resultatet var en mindre nukleær eksplosion. (Boom, hehe)

Efter lidt længere rejse, nåede gruppen frem til en Pit Mine – et unaturligt, dybt hul med en unaturlig bakke, bestående af udgravningen af mine, ved siden af. På minens fjerne side lå en gammel trailer park, bestående primært af gamle, sammensunkne campingvogne. Tættere på Boomtown selv var de beboede og bedre holdte, nogle endda med vagttårne, hvorfra Brahmineros kunne holde udsigt. Selve Boomtown lå bag trailerparken, og var en klassisk western by. Skiltet foran Boomtown læser: “Du er ikke velkommen i Boomtown. Pop: ?” Byen lod til at få sit navn fra den stadigt aktive mine, hvorfra brag ind imellem hørte.

Her sendte Mr. Hunt et signal og modtog et autosignal fra Country. Ved Boomtowns saloon blev vi mødt af Courage, der udtrykte, at Mr. Hunt havde været lige lovligt længe ventet. Inde i selve salonen mødte vi et veritabelt bjerg af et maskineri, Gud. En cyborg, tilsyneladende bestående af en hel, custom-made power armor, var på størrelse med en Super Mutant dækket af panser og bevæbnet med to grenade machine guns. Tilsyneladende have Gud ventet i 3 måneder på at høre fra Mr. Hunt. Han ville have Mr. Hunt til at udføre sin gamle mission, at bekæmpe den kommunistiske nemesis, Gawdanya Grimovskij, der også kaldes for Gud. Gawdanya leder et mercenary company baseret i Springfield International Airport og bevogter New Junk City’s sydlige grænse mod the Union.

Det lyder på Gud som om, at han, Courage, Country og Mr. Hunt er nogle af de sidste i deres tradition. Honor, en forhenværende del af gruppen, skulle efter sigende være have være en af de bedste snigskytter på denne kyst.

View
Strawberry Fields For Never
Historien om hvordan fremskridt trækker tæppet væk under kommunismen

De trætte kæmpende bevægede sig roligt tilbage til Stillbourne efter en hård kamp mod Grim. Alle i varierende stadier af fysisk stess, fra en ødelagt Pips til en stadig urørt Bob. Endelig kunne The Consortiums jægere slå fast, at Grim var gået bort og nu var det tid til at komme sig oven på kampen. Ethan Hunt udviste dog stort overskud og drog ned i vedligeholdelsestunnellerne, hvor Doctor Jeremiah Bentham, Nathanial Jefferson og Ditzy var i gang med at styrke håbet for menneskehedens fremtid.

Der, dybt nede i tunnellerne, var reparationsholdet stødt på en udfordring, idet at vand var sivet ned og havde oversvømmet de tuneller, hvor ledningerne skulle løbe. Derfor måtte de vende deres blik mod alternative veje, nemlig den parkeringskælder, som Doctor Jeremiah Bentham fandt tidligere. Først måtte gruppen skaffe sig af med en infestation af Feral Ghouls. Derfor stillede Nathanial Jefferson sig i parkeringskælderen, og skruede op for sin stemme, for med guddommelig røst at bortjage de lokale ghouls. Resultatet kunne ikke være bedre; det stærke brøl buldrede gennem kælderen og skræmte hver og en af ghoulsne ud. Over kælderen lå collectorsbasen, Outpost Strawberry, og denne blev nu overvældet af en sværm af frådende, bange og sultne ghouls. Det veritable blodbad oplevede gruppen dog ikke på første hånd.

Herefter startede selve reparationerne, hvilket blev udført overbevisende og effektivt under dygtig ledelse fra Ethan Hunt. En usædvanlig god løsning på problemet og udfordringen i tunnelerne blev løst. Samtidig besluttedes det, at parkeringskælderen måtte lukkes af, ved at lukke indgangene af. Dette kunne gøre med brugen af dynamit. Det betød, at endnu en kalamitet måtte falde over den ellers for tiden fredelige Outpost Strawberry – de overlevende fra det første ghoulangreb gemte sig i outposten, da en underjordisk eksplosion skete. Rystelserne blev hurtigt afløst af gru, da grunden forsvandt under kommunisterne og slugte dem.

Alt i alt, en god dag for fremskridt.

View
Glory of Bob; or how dr. Bentham got a teddy bear

Udenfor Stillbourne bekæmpede Pips, Mr. Hunt, Dr. Waste, Bob og kammerat Andy hvad der lignede Grim. Som kampen gik frem, nærmede Pips sig målet og kom i en skydeduel med en sniper, der skjulte sig en etage under en mekanisk dukke, lavet til at ligne Grim. Imens vandrede Bob stille og roligt frem, nåede til sniperen, som han gjorde blød nok til, at Pips kunne færdiggørr jobbet.

Så var den ge’ barberet!

Alt imens denne irrelevante barbarkultur udfoldede derrs slåsritualer, assisterede Dr. Bentham Ditzy i et forsøg på at rejse civilisationen til sin forgangne storhed, ved at reparere strømnettet. Han blev kort forstyrret i sit arbejde af en Feral Ghoul og dennes bamse, Jeffy. Efter en kort kamp og en masse hvæs besejrede Dr. Bentham bamsen fra ghoulen, der til gengæld kaldte på sine venner. Men med lidt held, og sine evner til at snige rundt, undslap Dr. Bentham fadæsen og hjalp Ditzy med at forbinde Lawndales netværk.

View
Split op!

We started fixing the connection between Stillbourne and North Haverbrook Nuclear Power Station. Ditzy got some party time mentats ( gm: and seemed to like the taste ).

The 3 others started something else… will one of them actually write something?

View
Healing and planing

Radscorpion sting.

Came back to Stillbourne

Healed a bit (Pips got experimented apon), and traded. Upgrade and repair to armor.

Bought a map of underground tunnels. City attacked again by sniper, but a deal for 1 year of free power calmed Fred Eighty.

Gorden G. Willikers, wanted a job. He was tested by Dr. Bentham and Mr. Jefferson and turned out to be sent by the McCoys. But he was persuaded to join us.

View
A nasty business at Lawndale High
In which a very hostile takeover attempt unfolds

Having left Stillbourne in search of the as yet unknown shooter, the Consortium found themselves ambushed in the ruins of an old high school.

Apparently the entire building was a carefully laid trap: the corridors were thoroughly mined, and the whole area was patrolled by three Nightkin Super Mutants, all set up to lure them into the line of fire of Grim and his devastating rifle Scythe.

In short order two of our heroes were taken down, one with anti-materiel bullets to the knee and skull (fortunately his Super Mutant brain is very compact), the other with a nasty case of shrapnelitis. Dr Waste had his priceless VaultTec lab coat wasted by a Shady Sands Shuffle, and the normally untouchable Pips too was riddled with Anti-materiel bullets, literally to within an inch of his life.

In the end, Grim was killed and thoroughly incinerated… but his remains did not seem totally convincing, did they… nah, I’m sure you got him!

View
Mystery blasts

Against Mr. Jeffersons objections, the Consortium decided to cut negotiations with Vault 73 short and head for a pit stop in Stillbourne.

Along the way though, they hit an unexpected pothole and got temporarily stuck there.
The hole turned out to be only one in a series of relatively fresh craters left by explosions. These explosions would be at least equivalent to grenades or dynamite, and could have been either placed on the surface or maybe dropped from above. In any case they had been made some time in the last few days – something Fred Eighty later confirmed – who had made them was unclear, but they had claimed the lives of two Brahmineros.

Things had gone well in Stillbourne, no serious troubles had erupted, and only one of the former whiteheads now employed by The Consortium had received an near-fatal stabbing. Sadly being now somewhat understaffed, the employees had let miss Belle‘s medication slip a bit and, while she had woken up from her induced comatose state, she wasn’t much use.

Some long desired maintenance was carried out on the Consortium’s various assets:
Of particular note, ED-C got the upgrades which were bartered from The Millennium Rollergirls, and with the improved pathfinding and broadcasting abilities it now has much greater freedom to spread the word about the products and services provided by the Consortium.
Other repairs and upgrades in general ended up taking a week, and it was one night during this time that one of the guards on the container wall was killed. The shot had been instantly lethal – almost removing one arm entirely – and must have been made at extreme range, but just under where the guard had been standing at the time the outside of the wall had been marked with a red hand-print by a super mutant.
At first the complicated shot had the locals very suspicious of the known killer Pips Johnson, but Jefferson managed to calm Fred Eighty down and The Consortium was placed in charge of the investigation.

View
Another one for the books

Finding Mr Jefferson tied up in Vault-related red tape, Pips, Hunt and Bentham decided to spend an afternoon investigating the apparent takeover of the Schwartswelder County Public Library Book Depository by Chosen.

Knowing that the Library was supposed to be a Whitehead stronghold, they were somewhat baffled to find Chosen territorial graffiti and murdered Whiteheads used as decorations around it. Upon announcing their presence by accidentally triggering a fire-bomb trap, they were left very little time to ponder the mystery as Chosen psycho-tics and wastehounds charged them from the noisome interior.

None of the crazed Chosen were left, however, once the smoke finally cleared – save perhaps an unidentified sniper – and the Consortium had once again cleared the Library of bandits. Their only prize this time, however, was the Unique 9mm pistol called Santeria.

View
Vault Surprise

While Pips, Mr Hunt and the Doctors Bentham and Waiste, boarded their Consortium-mobile and got slightly lost making their way to Crackton, Nathaniel Jefferson finally arrived at the remains of the VaultTec Regional Offices.

This was where he knew the entrance to Vault 73 was, but it seemed to have inexplicably disappeared.
With some looking however he discovered that the entrance area had been expertly camouflaged with rubble and debris, and inhabited by refugee old men, women and children of the Chosen tribe. A brief struggle involving a shots fired, a broken hand and the threat of explosives being used, the refugees surrendered readily.

Some friendly conversation with the starving refugees and access to the external terminal, had Jefferson deep in communication. Making some headway with the Vault Authorities even!

View
The Conor's Crossing massacre

With the formalities of macho posturing behind them, Chief Conor of Conors Crossing and Ethan Hunt agreed to stay politely out of each others way. Among their agreements was that the Steelhooves would refrain from interfering with the ambush which the Consortium agents were setting up by the river.

Almost perfectly in accord with the plan, twelve expeditionary troops from the hospital-settlement arrived across the river. One scout wandered into the freshly modified minefield and was blown to pieces for his carelessness. As the rest retreated across the vast expanse of open ground, Pips Johnson and Hunt picked them off one-by-one. With the addition of firepower from Doctor Waiste, they managed to methodically eliminate every single trooper… for a short time forgetting the plan to let at least one escape to tell the tale.

At some point during this, engineer Anderson suffered an acute crisis of faith and felt compelled to leave the Consortium and instead seek out the alleged comforts of Vault 44.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.