Fallout: Suburbia

The bridge of ambush

Vi blev angrebet af raiders ved en bro.

Ankom til Mall of the millennium.

De var tilfredse og vi handlede med dem.
- Fik købt armor mod og silencer samt 5 slot food.

View
Lets all go to the hydroponics!

Mr. Anderson kravlede op på maskinerne for at dele dem ad.

Alle begyndte at høre at metallet gav sig.

Mr. Jefferson begyndte at se syner og høre stemmer. Han fik en unaturlig trang til at tage til hydroponics bay.

Her mødte de en person ved navn Herbert, som var tilknyttet planterne.

Han blev befriet og ført udenfor, hvor han begyndte at få sine krafter igen.

Anderson fik pillet nedkølingssystemmet ned og ført op til bilen.

Efter at havde dumpet lidt ting er vi nu på vej med gåtempo mod Mall of the Millennium

View
Welcome to hell

Gruppen er ankommet til vault 104. Her har vi sikret de øverste 2 levels og det nederste (de 3 midterste er vi gået udenom). Undervejs har vi mødt små blege let muteret mennesker. Omkring et dusin er blevet dræbt, og en enkelt er taget til fange. Vi har fundet 2/3 af de genstande Mall of the Millennium havde efterspurgt, og samtidig havde vi fået et stort industrial køling anlæg, som kunne hjælpe med atomkraftværket.

Slutscenen: Et af væsenerne åbnede elevator døren ved siden af life support rummet og det virkede nærmest som om at det smilede og vinkede, men Mr. Jefferson havde booby trapped døren med en frag grenade.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.