Tag: Robot

Results

  • ED-C

    An eyebot, salvaged and repaired by the Consortium. Skulle stamme fra The Union, men var indenfor de sidste 2 år blevet omprogrammeret til at tjene Collectors. Den blev dog skudt ned i en dog-fight af [[:american-eagle-1 | American Eagle]] og resterne …

  • SB-1337

    Oprindeligt ejendom for Four Stars. Men blev bekæmpet og repareret af The Consortium. Nu er den blevet programmeret til at beskytte Stillbourne mod udefra kommende trusler. Fun fact: Robottens arbejdskraft bliver trukket fra The Consortiums "skat" til …

  • American Eagle

    American Eagle appears to be operating on behalf of The Union, taking down commandeered and rogue Eyebots. It plays inspirational pop-rock tunes and always makes an effort to attack out of the Sun.