Fallout: Suburbia

War counsel of the white heads

til sewerside
war council
trussel mod klippefast, og trussel fra Collectors
tog forbi of vurderede stedet
Jefferson overtalte den lokale høvding til at starte noget produktion og på den måde, gøre The Union afhængige af dem, og derved undgå krig.

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.